European Security Academy is een actueel kennisinstituut dat een bijdrage wil leveren aan het bevorderen van de deskundigheid en professionalisering van beroepsbeoefenaren om hen beter toe te rusten voor hun taakuitoefening.      Om dit doel te bereiken biedt European Security Academy, soms in samenwerking met deskundige partners, trainingen aan die zijn afgestemd op de praktijk van de organisatie, in een succesvolle mix van praktijk, ervaring en theorie. De bestaande trainingen en opleidingen worden permanent geactualiseerd: kwaliteitsbewaking staat hoog in het vaandel.

Meer weten van onze trainingen? Neem contact op via het formulier Kennis maken. Of kijk eens bij Hospicurity. Je kunt ook denken aan adviesvaardigheden of crisismanagement, observeren of effectief bevragen en waarheidsvinding. Het vakgebied security is groot en ontwikkelt zich nog steeds; het opleidi

Door die voortdurende actualisatie, evaluatie en vernieuwing van de opleidingstrajecten wordt nadrukkelijk gestuurd op het aangaan van langdurige relaties met onze opdrachtgevers. De continuïteit op het gebied van ontwikkeling en bijstelling van opleidingen dient deze doelstelling mogelijk te maken.

De opleidingsfilosofie van European Security Academy wordt gekarakteriseerd door:

  • De drie M’s: modulair, markt en maat

Een transparant, modulair opgebouwd trainings- en opleidingspakket, waarin de ontwikkelingen in de markt en samenleving worden gevolgd.

  • Investeren in krachtig leren

Creëren van leersituaties die zinvol zijn voor de deelnemer en hem tot een professional maken in zijn beroepsuitoefening, met de praktijk als uitgangspunt. Van daaruit wordt relevantie theorie besproken.

  • Gedragsverandering via praktijkgericht onderwijs

Vraagstukken uit de beroepspraktijk vormen input voor de trainingen. Uitwisseling van ervaringen, praktische tips, suggesties en procedures om problemen te lijf te gaan zijn essentieel; de casuïstiek, voorbeelden uit de praktijk vormen een kernelement in de trainingen. Geen kunstjes, niet voorschrijven van gedrag, maar praktische oplossingen voor dagelijkse problemen.

  • Ontwerpen met opdrachtgevers 

European Security Academy biedt trainingen aan die door praktijkgerichte deskundigen zijn ontwikkeld op basis van analyse van de praktijk. Producten die op basis van continue evaluatie, feedback en nazorg constant worden bijgesteld. Dit gebeurt in overleg met de opdrachtgever. Inhoud, resultaten en beoordeling worden regelmatig met opdrachtgevers besproken zodat trainingen kunnen worden bijgesteld en verbeterd.

  • Praktijkgerichte trainers

De trainers hebben vanzelfsprekend een grote mate van praktische en theoretische kennis van het Security-vak en de sector. Zij zijn geselecteerd op die ervaring en kennis en beschikken over de noodzakelijke didactische vaardigheden.

  • Evaluatie, kwaliteit en nazorg 

Kwaliteit is een werkwoord: Na elke training vindt zowel een mondelinge als schriftelijke evaluatie plaats waarbij de inhoud van de training, de trainer, de organisatie en de communicatie centraal staan. De resultaten hiervan vormen de bouwstenen voor de bijstelling en verbetering van de training.