Privacyverklaring 

De dienstverlening van European Security Academy brengt met zich mee dat European Security Academy persoonsgegevens vastlegt en verwerkt. Hierin volgt European Security Academy de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wijzigingen in de AVG worden gevolgd en verwerkt. Welke persoonsgegevens worden verwerkt en wat de redenen hiervoor zijn, leest u in deze Privacyverklaring.

Wat zijn persoonsgegevens en welke gegevens verwerkt European Security Academy?

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (betrokkene) is een persoonsgegeven. Denk aan naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres van een computer, gegevens over activiteiten van bezoekers van websites. In het overzicht onderaan deze Privacyverklaring vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die European Security Academy verwerkt.

Waarom verwerkt European Security Academy persoonsgegevens?

Vastleggen en verwerken van persoonsgegevens is voor verschillende doelen nodig:

  • Verzenden van mails en mailings.
  • Uitvoeren van opdrachten c.q. geven van trainingen, begeleiden van certificeringstrajecten, afnemen van examens en coachen.
  • Ontwikkelen van producten en diensten.
  • Contacten onderhouden met relaties.
  • Functioneren van de website.
  • Inhuren van derden (opdrachtnemers) voor uitvoering (deel)opdrachten.

Voor het verwerken van gegevens moet een passende grondslag zijn. Voor European Security Academy kan de gegevensverwerking op drie wettelijke grondslagen gebaseerd zijn: 

  • uitvoering van de opdrachtovereenkomst tussen opdrachtgever en European Security Academy;
  • een wettelijke verplichting;
  • toestemming van betrokkene.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

European Security Academy bewaart de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Het overzicht aan het eind van dit document geeft aan met welke reden de gegevens zijn verzameld en hoe lang de gegevens worden bewaard.

Zijn de persoonsgegevens veilig?

European Security Academy neemt maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.  Als zich onverwacht toch een incident voordoet, wordt direct opgetreden. Een datalek wordt gemeld aan de toezichthouder en zo nodig ook aan betrokkenen. 

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

In het kader van de uitvoering van opdrachten delen wij soms persoonsgegevens met derden die meewerken in de uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt geïnformeerd als derden bij de uitvoering van de opdracht betrokken worden.

European Security Academy werkt in haar bedrijfsvoering daarnaast met partners, zoals hostingproviders, accountant, etc. Als deze partners namens European Security Academy persoonsgegevens verwerken, sluit European Security Academy een verwerkersovereenkomst met hen af.  Voor het opslaan van gegevens maken wij gebruik van cloud-oplossingen.

Wat zijn uw rechten?

Toestemming die u aan European Security Academy heeft gegeven om uw persoonsgegevens vast te leggen, kunt u te allen tijde intrekken. Ook heeft u recht op inzage, rectificatie van fouten en verwijdering (vergetelheid) tenzij er een wettelijke belemmering bestaat om gehoor aan uw verzoek te geven.

De cookies die worden opgeslagen kunt u zelf beheren. U kunt voorkomen dat cookies worden verwerkt door de toestemming in te trekken (via de instellingen van de webbrowser op uw computer, tablet of smartphone).

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u European Security Academy kunt vragen u uw gegevens toe te sturen in een leesbaar computerbestand.

Een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdracht of het intrekken van uw toestemming kunt u sturen aan info@European Security Academy.eu. 

Heeft u vragen?

European Security Academy, gevestigd aan Rhijngeesterstraatweg 40F, 2341BV Oegstgeest, vertegenwoordigd door de heer J.F. Verdonk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, een datalek wilt melden of een klacht wilt indienen  kunt u European Security Academy via onderstaande adressen bereiken:

Contactgegevens European Security Academy

European Security Academy BV
Rhijngeesterstraatweg 40F
2340BB Oegstgeest
+31 71 5651271

info@europeansecurityacademy.eu

Overzicht verwerking persoonsgegevens European Security Academy

BetrokkeneDoelPersoonsgegevenGrondslagBewaartermijn
OpdrachtgeverAangaan en uitvoeren overeenkomst, inclusief factureringNaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres,Betalingsgegevens en -voorwaardenIn coachingtrajecten zo nodig gegevens inzake persoonlijke ontwikkelingUitvoeren overeenkomstWet7 jaar 
Medewerkers opdrachtgeverUitvoeren opdrachtNaam, e-mailadres, telefoonnummerIn coachingtrajecten zo nodig gegevens inzake persoonlijke ontwikkelingUitvoeren overeenkomstTot intrekken toestemming
RelatiesVerzenden mails/nieuwsbrieven Naam, e-mailadresToestemmingTot uitschrijving
Bezoeker websiteFunctioneren websiteIP-adressen ToestemmingTot intrekken toestemming
OpdrachtnemerAangaan en uitvoeren overeenkomst, inclusief factureringNaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres,Betalingsgegevens en -voorwaardenUitvoeren overeenkomstWet7 jaar