Wie Joop Verdonk zegt, zegt professionalisering van het vakgebied security riskmanagement. In alle opdrachten waaraan Joop werkt, staat ontwikkeling centraal. Ontwikkeling van de organisatie, van mensen, van het vakgebied. Daarbij schuwt hij niet om ongebruikelijke, innovatieve oplossingen te zoeken en grenzen tussen expertisegebieden te slechten. 

In de wijze waarop Joop werkt, is zijn grondige kennis van het vakgebied direct herkenbaar. Andere kernbegrippen in zijn benadering van organisatievraagstukken zijn gedrevenheid, samenwerking en bereidheid tot het delen van kennis en kunde.   

In de uitvoering van zijn adviesopdrachten maakt Joop ook gebruik van een breed scala aan ervaringen die hij in zijn loopbaan heeft opgedaan. Als beroepsofficier bij het Korps Mariniers heeft hij onder meer als pelotonscommandant en militair adjudant van de minister gewerkt. Na twaalf jaar maakte hij de overstap naar de Luchthaven Schiphol. Bij het (toenmalige) Korps Luchthavenpolitie en later als Corporate Security Manager bewoog hij zich in het complexe netwerk van bedrijfsbeveiligingsorganisaties en politiediensten. Zijn vermogen tot het verbinden van mensen was ook van belang in zijn functie als projectmanager van het Geluidsisolatieproject van Schiphol, waarin hij het begrip stakeholdermanagement inhoud gaf.

In 2000 heeft Joop de keuze gemaakt voor het zelfstandig ondernemerschap. Als directeur van het Security College zag hij mogelijkheden om de professionalisering van het security-vak verder invulling te geven. Sinds 1 januari 2008 is hij directeur van European Security Academy, waarmee Security College zich inmiddels verbonden heeft.